CoronaVirus News: Maharashtra reported 7,074 COVID-19 cases and 295 deaths in the last 24 hours | CoronaVirus News : कोरोनाचा कहर सुरूच; राज्यात रुग्णांच्या संख्येने ओलांडला 2 लाखांचा टप्पा; आज 7074 नवे रुग्ण

CoronaVirus News : कोरोनाचा कहर सुरूच; राज्यात रुग्णांच्या संख्येने ओलांडला 2 लाखांचा टप्पा; आज 7074 नवे रुग्ण

ठळक मुद्देराज्यात आज 295 करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. यापैकी 124 मृत्यू मागील 48 तासांमधील तर उर्वरित 171 मृत्यू मागील कालावधीतील आहेत.

मुंबई : राज्यातील कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढताच आहे. शनिवारी दिवसभरात राज्यात 7074 रुग्णांची नोंद झाली. यासह राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 200064 पर्यंत पोहोचली आहे. तर आतापर्यंत 8671 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 

आज राज्यात 3395 रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण 108082 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) 54.02 % एवढे झाले आहे. राज्यात आज रोजी एकूण 83295 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.
 


राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे 

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ऍक्टिव्ह रुग्ण

 
 

मुंबई

८३२३७

५३४६३

४८३०

२४९३६

 

ठाणे

४५८३३

१७८५१

१२५४

२६७२७

 

पालघर

७१७३

२९००

१२२

 

४१५१

 

रायगड

५५८५

२६८६

१०६

२७९१

 

रत्नागिरी

६९९

४५८

२७

 

२१४

 

सिंधुदुर्ग

२३९

१६४

 

७०

 

पुणे

२६९५६

१३०६४

८४१

 

१३०५१

 

सातारा

१२७४

७६३

४८

४६२

 

सांगली

४१७

२४७

११

 

१५९

 

१०

कोल्हापूर

८९५

७३२

१२

 

१५१

 

११

सोलापूर

३१०६

१६७३

२९२

११४०

 

१२

नाशिक

४९३३

२८२०

२२३

 

१८९०

 

१३

अहमदनगर

५०८

३५७

१५

 

१३६

 

१४

जळगाव

४०२६

२२६३

२६८

 

१४९५

 

१५

नंदूरबार

१९७

८३

 

१०५

 

१६

धुळे

१२३३

६९२

५८

४८१

 

१७

औरंगाबाद

६२७१

२७०३

२८३

 

३२८५

 

१८

जालना

६८३

३८०

२४

 

२७९

 

१९

बीड

१२९

९५

 

३१

 

२०

लातूर

४०४

२२३

२२

 

१५९

 

२१

परभणी

११८

८३

 

३१

 

२२

हिंगोली

२८८

२५०

 

३७

 

२३

नांदेड

३८८

२४१

१४

 

१३३

 

२४

उस्मानाबाद

२५३

१८२

१२

 

५९

 

२५

अमरावती

६३८

४४६

३०

 

१६२

 

२६

अकोला

१६०९

११८२

८६

३४०

 

२७

वाशिम

११६

८१

 

३२

 

२८

बुलढाणा

२९८

१६७

१३

 

११८

 

२९

यवतमाळ

३२९

२२७

११

 

९१

 

३०

नागपूर

१६७२

१२९२

१५

 

३६५

 

३१

वर्धा

१७

१३

 

 

३२

भंडारा

८९

७७

 

१२

 

३३

गोंदिया

१५९

१०४

 

५३

 

३४

चंद्रपूर

१०९

६१

 

४८

 

३५

गडचिरोली

७२

५९

 

१२

 
 

इतर राज्ये/ देश

१११

२५

 

८६

 
 

एकूण

२०००६४

१०८०८२

८६७१

१६

८३२९५

 

 

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे

 

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

 

मृत्यू

दैनंदिन

 दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

११६३

८३२३७

६८

४८३०

ठाणे

३७९

६०४२

 

८९

ठाणे मनपा

३९६

११६१०

४७०

नवी मुंबई मनपा

२७१

८९३४

२१५

कल्याण डोंबवली मनपा

६३३

९८०४

१३८

उल्हासनगर मनपा

२२४

२६४८

४८

भिवंडी निजामपूर मनपा

९१

२४२१

१३२

मीरा भाईंदर मनपा

२०५

४३७४

 

१६२

पालघर

७७

१३७८

१६

१०

वसई विरार मनपा

२५९

५७९५

१०६

११

रायगड

१५९

२५६७

 

४३

१२

पनवेल मनपा

१८८

३०१८

 

६३

 

ठाणे मंडळ एकूण

४०४५

१४१८२८

८७

६३१२

१३

नाशिक

८५

१०४३

 

५२

१४

नाशिक मनपा

१७४

२७६१

 

८९

१५

मालेगाव मनपा

१८

११२९

 

८२

१६

अहमदनगर

३२९

 

१४

१७

अहमदनगर मनपा

१७९

 

१८

धुळे

३७

६४६

 

३३

१९

धुळे मनपा

१४

५८७

 

२५

२०

जळगाव

१३७

३१३९

२२४

२१

जळगाव मनपा

३३

८८७

४४

२२

नंदूरबार

१८

१९७

 

 

नाशिक मंडळ एकूण

५१८

१०८९७

५७३

२३

पुणे

१५५

२२४७

६९

२४

पुणे मनपा

११२०

२१३५४

७०९

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२२७

३३५५

६३

२६

सोलापूर

१६९

४८८

२३

२७

सोलापूर मनपा

२४२

२६१८

२६९

२८

सातारा

५२

१२७४

 

४८

 

पुणे मंडळ एकूण

१९६५

३१३३६

१९

११८१

२९

कोल्हापूर

८४०

 

१२

३०

कोल्हापूर मनपा

५५

 

३१

सांगली

३५

३८५

 

१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

३२

 

३३

सिंधुदुर्ग

२३९

 

३४

रत्नागिरी

२२

६९९

 

२७

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

७७

२२५०

५५

३५

औरंगाबाद

६३

१२६१

२५

३६

औरंगाबाद मनपा

१४७

५०१०

२५८

३७

जालना

६४

६८३

 

२४

३८

हिंगोली

१८

२८८

 

३९

परभणी

६५

 

४०

परभणी मनपा

५३

 

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३००

७३६०

३१२

४१

लातूर

२५८

 

१८

४२

लातूर मनपा

१४६

४३

उस्मानाबाद

१२

२५३

 

१२

४४

बीड

१२९

 

४५

नांदेड

८३

 

४६

नांदेड मनपा

१०

३०५

 

१४

 

लातूर मंडळ एकूण

४०

११७४

५१

४७

अकोला

२०६

२०

४८

अकोला मनपा

१४०३

६६

४९

अमरावती

७३

 

५०

अमरावती मनपा

१३

५६५

 

२५

५१

यवतमाळ

११

३२९

११

५२

बुलढाणा

२१

२९८

 

१३

५३

वाशिम

११६

 

 

अकोला मंडळ एकूण

५६

२९९०

१४३

५४

नागपूर

२२०

 

५५

नागपूर मनपा

४६

१४५२

 

१३

५६

वर्धा

१७

 

५७

भंडारा

८९

 

५८

गोंदिया

१५९

 

५९

चंद्रपूर

११

७८

 

६०

चंद्रपूर मनपा

३१

 

६१

गडचिरोली

७२

 

 

नागपूर एकूण

६८

२११८

१९

 

इतर राज्ये /देश

१११

 

२५

 

एकूण

७०७४

२०००६४

१२४

८६७१

राज्यात आज 295 करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. यापैकी 124 मृत्यू मागील 48 तासांमधील तर उर्वरित 171 मृत्यू मागील कालावधीतील आहेत.  सध्या राज्यातील मृत्यूदर 4.33 % एवढा आहे. 

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या 1180975 प्रयोगशाळा  नमुन्यांपैकी 200064  (18.51 टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 596038 लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 41566 लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. 

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: CoronaVirus News: Maharashtra reported 7,074 COVID-19 cases and 295 deaths in the last 24 hours

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.