Lokmat Sakhi > Mental Health

Women Mental Health Care

आयुष्यात खूप यशस्वी व्हायचंय? सकाळी ३ मिनिटांत ३ गोष्टी करा; बी.के शिवानी सांगतात यशाचं सिक्रेट - Marathi News | BK Shivani Suggest These 3 Things To do After Wake Up Every Day Can Change Life Completely | Latest mind-soul News at Lokmat.com

आयुष्यात खूप यशस्वी व्हायचंय? सकाळी ३ मिनिटांत ३ गोष्टी करा; बी.के शिवानी सांगतात यशाचं सिक्रेट

मनातलं बोलावं-काही सांगावं असं कुणीच नाही आयुष्यात? मग अशावेळी करायचं काय? - Marathi News | no one to speak, nobody to share your joy or sorrow-feeling lonely? what to do | Latest mind-soul News at Lokmat.com

मनातलं बोलावं-काही सांगावं असं कुणीच नाही आयुष्यात? मग अशावेळी करायचं काय?

माझ्याच वाट्याला नेहमी कटकट येते असं वाटतं तुम्हाला? जगण्यात आनंद हवा तर.. - Marathi News | focus on solutions not on problems, how to be happy in a routine life? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

माझ्याच वाट्याला नेहमी कटकट येते असं वाटतं तुम्हाला? जगण्यात आनंद हवा तर..

ती ना ‘तशीच’ वागते, तो मुद्दाम छळतो! - असा सतत इतरांचा रागराग केला तर आपण सुखी होतो? - Marathi News | why we hate others, jealousy makes life unhappy, how to be a happy? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

ती ना ‘तशीच’ वागते, तो मुद्दाम छळतो! - असा सतत इतरांचा रागराग केला तर आपण सुखी होतो?

लहान सहान गोष्टींचा खूप राग येतो? राग कंट्रोल करण्यासाठी सद्गुरू सांगतात १ उपाय; आनंदी राहाल - Marathi News | How To Control Anger : Sadhguri Jaggi Vasudev Suggests How to Control Anger Immediately | Latest mind-soul News at Lokmat.com

लहान सहान गोष्टींचा खूप राग येतो? राग कंट्रोल करण्यासाठी सद्गुरू सांगतात १ उपाय; आनंदी राहाल

हे खाऊ की ते खाऊ?  हे पाहू की ते पाहू? -तुमचं ‘असं’ भिरभिरं झालं आहे का? - Marathi News | netflix syndrome is killing your time? how to focus? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

हे खाऊ की ते खाऊ?  हे पाहू की ते पाहू? -तुमचं ‘असं’ भिरभिरं झालं आहे का?

कितीही स्वत:ला छळलं-झापलं तरी जगणं बदलत नाही, असं का? प्रेमच नाही तर.. - Marathi News | How to love yourself, self love and mental health, how to be happy? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

कितीही स्वत:ला छळलं-झापलं तरी जगणं बदलत नाही, असं का? प्रेमच नाही तर..

बाई, तू सगळ्यांचं करतेस पण तुझी कुणाला कदर नाही, हे किती दिवस खरं मानायचं? - Marathi News | women and life full of responsibility, how to be happy and live life fullest. | Latest mind-soul News at Lokmat.com

बाई, तू सगळ्यांचं करतेस पण तुझी कुणाला कदर नाही, हे किती दिवस खरं मानायचं?

आपल्या आनंदाची जबाबदारी सतत दुसऱ्याच्या खांद्यावर काय म्हणून ठेवायची? आपण स्वत:साठी काय करणार? - Marathi News | how to be a happy, how to lead a happy and fruitful life, who is responsible for our happiness? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

आपल्या आनंदाची जबाबदारी सतत दुसऱ्याच्या खांद्यावर काय म्हणून ठेवायची? आपण स्वत:साठी काय करणार?

फाडा-फेका-फ्लश करा, नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात करा १ काम- टेंशनच संपून जाईल.. - Marathi News | 1 Simple trick to be fresh, Happy in new year with new Energy : Rip-throw-flush, do 1 task in first week of new year - tension will be gone.. | Latest mind-soul News at Lokmat.com

फाडा-फेका-फ्लश करा, नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात करा १ काम- टेंशनच संपून जाईल..

नव्या वर्षात कोणत्याच गोष्टीचा स्ट्रेस येणार नाही, १ जालीम उपाय- स्ट्रेस गायब - Marathi News | Jeff Bezos share tips how to manage stress and take control of life- video viral | Latest mind-soul News at Lokmat.com

नव्या वर्षात कोणत्याच गोष्टीचा स्ट्रेस येणार नाही, १ जालीम उपाय- स्ट्रेस गायब

मुलं लहान, घरात हजार कामं - म्हणजे तुमचं करिअर संपलं? करा ३ गोष्टी, पाहा आनंदी बदल - Marathi News | Resolution for mommies to be happy and energetic in new year : Young children, thousands of chores at home - so your career is over? Do 3 things, see happy changes | Latest mind-soul News at Lokmat.com

मुलं लहान, घरात हजार कामं - म्हणजे तुमचं करिअर संपलं? करा ३ गोष्टी, पाहा आनंदी बदल