Gurumauli | Annasaheb More | Satsang | प.पू.गुरुमाऊली श्री आण्णासाहेब मोरे

लाईव्ह न्यूज

AllNewsPhotosVideos
अण्णासाहेब मोरे

अण्णासाहेब मोरे

Annasaheb more, Latest Marathi News

गुरुमाऊली (श्री अण्णासाहेब मोरे) यांनी सामान्य माणसाची भक्ती, उच्च विचारांचा पाया आणि मानवतेचा आत्मा यांचे उदात्तपण दिले आहे. त्यांनी निरनिराळ्या सेवांच्या माध्यमातून समाजातील विवेकबुद्धीची निर्मिती केली आहे.  "अध्यात्म आणि विज्ञान अध्यात्म" समजावून सांगणार्‍या गुरूमौली यांनी समाजात देवतांची खरी ओळख करून दिली. त्यांनी संतांच्या पिढीचा मार्ग सोपा, प्रशस्त  बनविला आहे. "सतगुरु पी.पी. मोरेदादा आणि पी.पी.गुरुमाऊली यांनी भक्तीचे कारण स्पष्ट केले आहे. तसेच ही सेवा राष्ट्रीय कल्याणाशी जोडलेली आहे.
Read More
LIVE - परमपूज्य गुरूमाऊली यांचे अमृततुल्य हितगुज | Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti - Marathi News | LIVE - The nectar of Paramapujya Gurumauli Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :LIVE - परमपूज्य गुरूमाऊली यांचे अमृततुल्य हितगुज | Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti

परमपूज्य गुरूमाऊली यांचे विशेष अमृततुल्य हितगुज ...

हुशी यज्ञ आणि मनुष्य यज्ञ | How to do Hushi Yadnya and Manusya Yadnya? Gurumauli Annasaheb More - Marathi News | Hushi Yajna and Manushya Yajna How to do Hushi Yadnya and Manusya Yadnya? Gurumauli Annasaheb More | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :हुशी यज्ञ आणि मनुष्य यज्ञ | How to do Hushi Yadnya and Manusya Yadnya? Gurumauli Annasaheb More

परमपूज्य गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी हुशी यज्ञ आणि मनुष्य यज्ञ यावर त्यांनी आपल्याला या व्हिडीओच्या माध्यमातून अचूक माहिती सांगितली आहे, त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - ...

असे करा भूत यज्ञ | Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti - Marathi News | Do it like this Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :असे करा भूत यज्ञ | Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti

मपूज्य गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी भूत यज्ञ कसे कराल? यावर त्यांनी आपल्याला या व्हिडीओच्या माध्यमातून अचूक माहिती सांगितली आहे, त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - ...

एक मुंगी अशी करते मनुष्याच्या चांगुलपणाचे परीक्षण | Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti - Marathi News | This is how an ant tests man's goodness Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :एक मुंगी अशी करते मनुष्याच्या चांगुलपणाचे परीक्षण | Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti

परमपूज्य गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी एक मुंगी अशी करते मनुष्याच्या चांगुलपणाचे परीक्षण या विषयावर आपल्याला या व्हिडीओच्या माध्यमातून अचूक मार्गदर्शन केले आहे, त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - ...

काकस्पर्श झाला तर काय कराल? What will you do if you touch a Crow? Gurumauli Annasaheb More - Marathi News | What will you do if you are touched? What will you do if you touch a Crow? Gurumauli Annasaheb More | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :काकस्पर्श झाला तर काय कराल? What will you do if you touch a Crow? Gurumauli Annasaheb More

गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी काकस्पर्श झाला तर काय कराल? या बद्दल अप्रतिम मार्गदर्शन केले आहे, तर हा विडिओ नक्की बघा- ...

१ ते ३१ जन्मतारखेवरून तुमचे स्वभाव आणि भवितव्य | Know your Future for All Birthdates | Gurumauli - Marathi News | Your nature and future from 1 to 31 date of birth Know your Future for All Birthdates | Gurumauli | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :१ ते ३१ जन्मतारखेवरून तुमचे स्वभाव आणि भवितव्य | Know your Future for All Birthdates | Gurumauli

गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी आपल्याला सर्व जन्मदिनांकावरून आपला स्वभाव व भविष्य कसे असेल या बद्दल अप्रतिम मार्गदर्शन केले आहे, तर हा विडिओ नक्की बघा ...

देवाला नारळ किंवा फुले का प्रिय नसतात? Why doesn't God love coconuts or flowers? | Gurumauli - Marathi News | Why doesn't God love coconuts or flowers? Why doesn't God love coconuts or flowers? | Gurumauli | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :देवाला नारळ किंवा फुले का प्रिय नसतात? Why doesn't God love coconuts or flowers? | Gurumauli

परमपूज्य गुरूमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी देवाला नारळ किंवा फुले का प्रिय नसतात? त्याबद्दल आपल्याला या व्हिडीओच्या माध्यमातून अचूक माहिती सांगितली आहे, त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - ...

स्वामींनी स्वतःच्या अंगावर वस्त्र का नाही ठेवले? Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti - Marathi News | Why didn't Swami put clothes on himself? Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :स्वामींनी स्वतःच्या अंगावर वस्त्र का नाही ठेवले? Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti

परमपूज्य गुरूमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी स्वामींनी स्वतःच्या अंगावर वस्त्र का नाही ठेवले? त्याबद्दल आपल्याला या व्हिडीओच्या माध्यमातून अचूक माहिती सांगितली आहे, त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - ...

जीवनात सौख्य समाधानासाठी हे करा | Do this for well-being in life | Gurumauli Annasaheb More - Marathi News | Do this for the sake of happiness in life Do this for well-being in life | Gurumauli Annasaheb More | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :जीवनात सौख्य समाधानासाठी हे करा | Do this for well-being in life | Gurumauli Annasaheb More

परमपूज्य गुरूमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी जीवनात सौख्य समाधानासाठी काय करायला हवे त्यावर आपल्याला या व्हिडीओच्या माध्यमातून अचूक मार्गदर्शन केले आहे, त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - #GurumauliAnnasahebMore #DindoriPranitSevaMarg #DindoriSwamiSamarthK ...

जन्मजन्मांतराचे दुःख कसे घालवाल? How to get rid of sorrows? Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti - Marathi News | How to get rid of birth pains? How to get rid of sorrows? Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti | Latest bhakti Videos at Lokmat.com

भक्ती :जन्मजन्मांतराचे दुःख कसे घालवाल? How to get rid of sorrows? Gurumauli Annasaheb More | Lokmat Bhakti

परमपूज्य गुरूमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी जन्मजन्मांतराचे दुःख कसे घालवाल? यावर आपल्याला या व्हिडीओच्या माध्यमातून अचूक मार्गदर्शन केले आहे, त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - ...