lokmat Supervote 2024

लाईव्ह न्यूज:

Lok Sabha Election 2024 - Punjab

Choose Your Constituency

Punjab Parliament Constituencies

Constituency Names
अमृतसरआनंदपूर साहिबबथिंडाफरीदकोट
फतेहगड साहिबफिरोजपुरगुरदासपूरहोशियारपूर
जलंधरखडूर साहिबलुधियानापटियाला
संगरूर