lokmat Supervote 2024

लाईव्ह न्यूज:

Lok Sabha Election 2024 - Tamil Nadu

Choose Your Constituency
पुढे वाचा

Tamil Nadu Parliament Constituencies

Constituency Names
अराकोणमअरणीचेन्नई सेंट्रलचेन्नई उत्तर
चेन्नई दक्षिणचिदंबरमकोयंबटूरकुडलोर
धर्मपुरीडिंडीगुलइरोडकलकुरीची
कांचेपुरमकन्याकुमारीकरूरकृष्णागिरी
मदुराईमायलादुतुराईनागपट्टिनमनमक्कल
निलगिरिसपेरामंबुरपोलाचीरामनाथपुरम
सलेमशिवगंगाश्रीपरंबुद्दरतेनकासी
तंजावूरतेनीथुथुकुडीतिरुचिराप्पल्ली
तिरुनेलवेलीतिरुपूरतिरुवल्लूरतिरुवानमलाई
वेल्लोरविल्लुपुरमविरुधुनगर