There are ups and downs in the sex life. How do men and women look at it? | कामजीवनातल्या आनंदातही चढ- उतार असतात. त्याकडे स्त्री पुरूष कसं बघतात?

कामजीवनातल्या आनंदातही चढ- उतार असतात. त्याकडे स्त्री पुरूष कसं बघतात?


- डॉ. ऊजिर्ता कुलकर्णी

वर्षभरापूर्वी एक मध्यमवयीन जोडपं भेटायला आलं, तेव्हा पत्नीच्या योनिमार्गाचे सैल झालेले स्नायू ही त्यांची समस्या, आणि त्यासाठी त्यांच्यार्पयत पोहोचलेला उपाय म्हणजे, योनिमार्गाची एक प्रकारची शस्त्रक्रिया करून त्यातले स्नायू पुन्हा बळकट करून घेणं किंवा वेगळ्या म्हणजे वैद्यकशास्र आणि सौंदर्यशास्र  मिळून उपलब्ध असलेल्या उपचारपद्धतींतून हाच परिणाम साधून घेणं.  यावर त्यांना सल्ला हवा होता. 
योनिमार्गाचे स्नायू ढिले का पडतात? 
 * योनी ही स्नायूंनी बनलेली आहे. त्यातही या स्नायूत काहीअंशी इलॅक्टिसिटी हणजे लवचीकता असते. ही लवचीकता विशेषत: मूल जन्माला येताना उपयुक्त ठरते. तशीच ती संबंधांच्या वेळेस योनीचं आकुंचन- प्रसारण पावतानादेखील उपयुक्त ठरते. 
*  सर्वसाधारण स्रीचं असणारं वयोमान, तिचं एकंदरीत सक्रिय कामजीवन, काही आजार, किंवा हार्मोनल उपचार, तसेच योनिमार्गाद्वारे झालेल्या प्रसूतीची संख्या, या सा-याच बाबींवर स्रीच्या योनिमार्गातील स्नायूंचं आरोग्य, लवचीकता इत्यादी अवलंबून असते. 
*  लैंगिकदृष्टय़ा परिपक्व, तरुण स्रीच्या योनीतील स्नायू अर्थातच घट्ट आणि संबंधांच्या वेळेस स्त्री-पुरुष दोघांसाठीही संबंध जास्त आनंददायक करणारे असे असतात.  अगदीच साध्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, जसे पुरुषांच्या लिंगाची ताठरता ही अनेक बाबींवर आणि त्यातही वयोमान, त्यानुसार असणारे हार्मोन्स, कामेच्छा इत्यादींवर अवलंबून असते, ते आणि तसेच स्रियांच्या योनीच्या स्नायूंबाबत! स्रियांसाठी यात भरीस भर म्हणून योनिमार्गाद्वारे प्रसूती हाही एक भाग असतोच. त्यामुळे, हे स्नायू कमकुवत होऊ शकतात. यातून संबंधामधील आनंदात दोघांसाठीही काहीअंशी फरक पडू शकतो; पण इथे मानसिकता फार महत्त्वाची असते. शिवाय संबंध ठेवताना त्यात वैविध्य आणल्यास, त्याबाबत योग्य मार्गदर्शन घेतल्यास यातील निराशा कमी होऊ शकते. 
यावर उपाय काय?
 * शरीरातील इतर स्नायूंसारखीच या स्नायूंची काळजीदेखील महत्त्वाची. 
 * नॉर्मल डिलिव्हरी झाल्यानंतर, काही जोडपी ताबडतोब संबंध ठेवू इच्छितात. तिथे योनीतील स्नायूंना पूर्ववत होण्यासाठी आवश्यक तो वेळ दिलाच जात नाही.  साधं उदाहरण, आपल्याला चालण्याची माफक सवय असताना; आपण जर अचानक एक दिवस दहा किलोमीटर चालत राहिलो, तर आपल्या पायाच्या स्नायूंमध्ये थकवा तर जाणवतोच, परंतु जडत्वही येतं. काही काळ कसलीही हालचाल करता येत नाही. तिथे त्यांना योग्य तो आराम देऊन, काळजीपूर्वक पूर्वस्थितीला आणणं गरजेचं असतं. तसेच योनीच्या स्नायूंबाबत.  प्रसूतीनंतर, काही विशिष्ट प्रकारचे व्यायाम करणं आत्यंतिक गरजेचं असतं. त्यातून प्रसूतीच्या वेळेस ताणले गेलेले स्नायू पुन्हा पूर्ववत होतात. हे व्यायाम सातत्यानं करावे लागतात. 
 * तज्ज्ञांच्या परवानगीनेच प्रसूतीनंतर संबंध ठेवण्यास सुरु वात करावी.  ती हळूवार असावी. शिवाय या मध्ये कुठेही वेदना जाणवल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारे काही स्नव योनीतून येताहेत असं जाणवल्यास त्यावर  ताबडतोब तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. 
*  योनिमार्गाचे असणारे व्यायाम, हे केवळ प्रसूतीनंतरच करावेत असं नाही. ते कायमच सर्व वयात करता येतील. त्यातून स्नायूंची लवचीकता व्यवस्थित राहील. याचसोबत आपलं एकंदरीत आरोग्य यावर व्यवस्थित लक्ष केंद्रित केल्यास, शरीरातील हार्मोन्सचे प्रमाणही संतुलित राहून त्याचेही दुष्परिणाम टाळता येतील. 
 * स्रियांनी नियमितपणे कामजीवनात रस घेऊन  सक्रिय असणं, हेदेखील योनीतील स्नायूंसाठी अत्यंत फायद्याचं. कारण रती निष्पत्तीत किंवा मिलनाच्या सर्वोच्च पातळीवर हे स्नायू आपसूकच अधिकाधिक, बळकट  होत राहतात. इथे प्रमाणापेक्षा अधिक संबंध ठेवल्यास स्नायूंना थकवा येतो, किंवा त्यांचं कार्य मंदावतं हेही लक्षात घेणं गरजेचं. हीच गोष्ट स्रियांनी   हस्तमैथुनाच्या बाबत लक्षात ठेवणंही गरजेचं. 

 शस्रक्रिया आणि इतर सौंदर्योपचार 

हे अर्थातच ज्या त्या जोडप्याच्या, स्रीच्या, त्या विशिष्ट व्यक्तीच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते. 
अनेकदा वयानं प्रौढ असलेल्या स्रिया केवळ जोडीदाराला अपेक्षित आहे, किंवा उशिरा लग्न घडत आहे, म्हणून योनीसमोरील पडदा- हायमेन हेदेखील पुन्हा तयार करून घेतात. यातून संभोग करताना, जोडीदाराला, स्रीच्या कौमार्याची अनुभूती मिळते. इथे हायमेन किंवा हा पडदा, हा कालांतरानं, वयानुसार, शिवाय शरीराच्या घडणा-या क्रियांवर जसे खेळ, इतर कामं, यातून आपसूक नाहीसा होतो हे  लक्षात ठेवलं पाहिजे. शिवाय स्रीचं कौमार्य हे केवळ या एका पडद्याच्या असण्या-नसण्यावर अवलंबून नाही हेही. कोणत्याही स्री-पुरुषानं लग्नापूर्वी, एकत्र राहाण्यापूर्वी  एकमेकांकडून कौमार्याची अपेक्षा ठेवणं, अर्थातच या आधी शारीरिक संबंध आलेले नसावेत ही अपेक्षा ठेवणं हे खरोखरच इतकं रास्त आहे का, याचाही विचार घडला पाहिजे. विशेषत: आजकाल, जेव्हा सहजीवन हे कोवळ्या वयात सुरू न होता, अनेकदा तिशी किंवा चाळिशीच्याही पुढे सुरू होतं तोर्पयत आपल्या भावी जोडीदाराने सेक्स अनुभवलं नसेलच हे कशावरून?   
त्यामुळे स्रीच्या कौमार्याशी उगाचच जोडला गेलेला तिच्या योनीसमोरचा पडदा अर्थात हायमेन पहिला संबंध येण्यापूर्वी तिथे असलाच पाहिजे यासाठी स्री-पुरु ष दोघांनीही आग्रही राहू नये. अगदी तसेच योनीतील स्नायूंच्या बाबत. त्यातही त्यात आलेली शिथिलता काढून टाकण्यासाठी आपण काय प्रकारचे उपचार घेत आहोत, त्याची परिणामकारकता किती हेदेखील  तपासणं गरजेचं. मुळात त्याची आवश्यकता आपणाला का भासते, याचेही उत्तर वैयक्तिक पातळीवर नक्कीच शोधात येईल.   
 योनीतील स्नायूंचे किंवा एकंदरीत हे सर्वच उपचार याबाबत व्यक्तीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थान, याहीपेक्षा मानसिकता फार महत्त्वाची. स्री-पुरु ष संबंध याकडे पाहण्याचा निकोप दृष्टिकोन महत्त्वाचा. त्यातील नैसर्गिक चढ-उतार समजून घेण्याची आणि त्यातून सहजतेनं मार्ग काढण्याची, आनंद घेण्याची इच्छाही तितकीच महत्त्वाची, अन्यथा सेक्स, कामजीवन हा आनंदाचा भाग न राहता, त्रासदायक बळजबरीचा, किंवा मनावर आघात करणारा भागही होऊ शकतो!     
 वर म्हटल्याप्रमाणो उपचार उपलब्ध आहेतच, मात्र त्यासाठी कोणत्याही जाहिराती, प्रलोभनांना बळी  न पडता, याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढे जावं हे नक्की.

(लेखिका होमिओपॅथिक तज्ज्ञ असून, मानसोपचार, लैंगिक समस्या या विषयात समुपदेशन करतात.)

urjita.kulkarni@gmail.com

(वाचक या संबंधातील आपले प्रश्न, समस्या पाठवू शकतात. त्यासाठी वर दिलेल्या ई-मेलचा वापर करता येईल.)

 

Web Title: There are ups and downs in the sex life. How do men and women look at it?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.