Lokmat Sakhi > Photos >Parenting

Photo

मुलं खूप उद्धटासारखी वागतात? लहानपणीच ७ सवयी लावा- मुलं होतील गुणी-हुशार आणि नम्र - Marathi News | Inculcate 7 habits in children at an early age Parenting Tips in Marathi | Latest parenting Photos at Lokmat.com

मुलं खूप उद्धटासारखी वागतात? लहानपणीच ७ सवयी लावा- मुलं होतील गुणी-हुशार आणि नम्र

तल्लख बुद्धीसाठी मुलांना खायला द्या ५ पदार्थ खा; स्मार्ट होतील मुलं- स्मरणशक्तीही वाढेल - Marathi News | Brain Food 6 Foods To Brain Development of Kids : Foods For Kids To Get Sharp Mind | Latest parenting Photos at Lokmat.com

तल्लख बुद्धीसाठी मुलांना खायला द्या ५ पदार्थ खा; स्मार्ट होतील मुलं- स्मरणशक्तीही वाढेल

अभ्यासाला बसवलं की मुलं नाटकं करतात? ५ गोष्टी करा; मुलांना रागवावे लागणार नाही, अभ्यास करतील सहज - Marathi News | How to Teach Kids To Study Parenting Tips : Effective Ways To Improve Study Habits For Your Kids | Latest parenting Photos at Lokmat.com

अभ्यासाला बसवलं की मुलं नाटकं करतात? ५ गोष्टी करा; मुलांना रागवावे लागणार नाही, अभ्यास करतील सहज

परीक्षेच्या काळात मुलांना ३ पदार्थ खायला द्या, स्मरणशक्ती- एकाग्रता वाढेल, पेपर सोपे जातील... - Marathi News | Top Herbs To Boost Memory According to Ayurveda, food that helps students to improve memory and concentration, Best food for students during exam, How to improve memory and concentration | Latest parenting Photos at Lokmat.com

परीक्षेच्या काळात मुलांना ३ पदार्थ खायला द्या, स्मरणशक्ती- एकाग्रता वाढेल, पेपर सोपे जातील...

मुलं सारखं मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून बसतात? ५ टिप्स- मुलांचं मोबाईलचं व्यसन होईल कमी - Marathi News | 5 Ways to break smartphone addiction in children, How to keep children away from mobile? | Latest parenting Photos at Lokmat.com

मुलं सारखं मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून बसतात? ५ टिप्स- मुलांचं मोबाईलचं व्यसन होईल कमी

मुलं हट्ट करतात-ऐकतच नाहीत? सुधा मुर्ती सांगतात वयात येणाऱ्या मुलांशी 'असं' वागा; आपोआप शिस्त लागेल - Marathi News | Sudha Murthy Parenting Tips : Sudha Murthy Quotes That Are Excellent Parenting Tips | Latest parenting Photos at Lokmat.com

मुलं हट्ट करतात-ऐकतच नाहीत? सुधा मुर्ती सांगतात वयात येणाऱ्या मुलांशी 'असं' वागा; आपोआप शिस्त लागेल