Ohh My God! It Costs 2 lakh 3 thousand 966 rupees To Fill One Pit | अरे बापरे! एक खड्डा भरण्यासाठी 2 लाख 3 हजार 966 रूपये खर्च
अरे बापरे! एक खड्डा भरण्यासाठी 2 लाख 3 हजार 966 रूपये खर्च

मुंबईमुंबईकरांसाठी रस्त्यांवर अडचणी मुक्त करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली जात नसल्याचा दावा महानगरपालिकेने केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कोणतेही विशेष बदल झाले नाहीत.  मात्र, मुंबई रस्त्यांवर पडलेला खड्डा जवळपास ९० टक्के भरल्याचा दावा महानगरपालिकेने केला आहे.  महानगरपालिकेच्या दाव्यानुसार, १० जून ते १ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत २६४८ खड्ड्यांपैकी २३३४ खड्डे भरले गेले आहेत, तर केवळ ४१४ खड्डे शिल्लक आहेत.  परंतु महानगरपालिकेचा दावा पोल आरटीआयच्या माध्यमातून उघड झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी २०१४ पासून मुंबई रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेकडे माहिती मागविली होती, या संदर्भात सहाय्यक अभियंता व माहिती अधिकारी श्री.य. प. जुन्नरकर यांनी शकील अहमद शेख यांना माहिती दिली आहे.  प्राप्त माहितीनुसार २०१३ ते ३१ जुलै २०१९ पर्यंत मुंबईतील रस्त्यांवर खड्ड्यांच्या एकूण २४१४६ ऑनलाइन तक्रारी आल्या आहेत.  आणि एकूण २३३८८ खड्डे भरले आहेत.  परंतु महानगरपालिकेचा दावा आहे की १० जून ते १ ऑगस्ट २०१९पर्यंत २६४८ खड्ड्यांपैकी २३३४ खड्डे भरले गेले आहेत, तर केवळ ४१४ खड्डे शिल्लक आहेत.  परंतु आरटीआयकडून प्राप्त माहितीनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ जुलै २०१९ पर्यंत खड्ड्यांच्या संदर्भात एकूण २६६१ तक्रारी ऑनलाईन प्राप्त झाल्या आहेत.  त्यापैकी २४६२ खड्डे भरले गेले आहेत.  आणि केवळ १९९ खड्डे शिल्लक आहेत.

 वर्षानुसार प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन तक्रार आणि  कार्यवाही:

 •  एप्रिल २०१३ ते  मार्च २०१४ या कालावधीत एकूण २३०० खड्डे भरल्याच्या तक्रारी आल्या आणि २२६८  खड्डे भरले गेले, केवळ ३२ खड्डे भरायचे बाकी आहेत.
 • एप्रिल २०१४ ते  मार्च २०१५ या कालावधीत एकूण २०९३ खड्ड्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि २०९८खड्डे भरले गेले, ही धक्कादायक बाब म्हणजे प्राप्त झालेल्या तक्रारींपेक्षा ५ खड्डे जास्त भरले गेले.
 • एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत एकूण १५९३ खड्डे भरल्याच्या तक्रारी आल्या आणि १५८३ खड्डे भरले गेले, केवळ १५ खड्डे भरायचे बाकी आहेत.
 • एप्रिल २०१६ ते   ३१ मार्च २०१७  पर्यंत एकूण ६५४४ खड्डे भरल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि ६०९८ खड्डे भरले गेले, केवळ ४४६ खड्डे शिल्लक आहेत.
 • एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत एकूण ४०४५ खड्डे प्राप्त झाले आणि ३९८१ खड्डे भरले गेले, केवळ ६४ खड्डे भरले गेले.
 • एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ४९१० खड्डे प्राप्त झाले आणि ४८९८ खड्डे भरले गेले, केवळ १२ खड्डे भरायचे राहिले.
 • एप्रिल २०१९ ते ३१ जुलै २०१९ पर्यंत एकूण २६६१ खड्डे प्राप्त झाले आणि २४६२ खड्डे भरले गेले, केवळ १९९ खड्डे भरायचे बाकी आहेत.
 •  तसेच २०१३ ते २०१९  या कालावधीत मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी एकूण १७५ कोटी ५१ लाख  ८६ हजार बजेट खर्च झाले असून आतापर्यंत खड्डे भरण्यासाठी एकूण ११३ कोटी  ८४ लाख ७७ हजार हजार रुपये खर्च झाले आहेत.

अंदाजे अंदाजपत्रक आणि वर्षानुसार खर्च!

 • एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत अंदाजे  बजेट ५० कोटी, ४६ कोटी २५ लाख ९७ हजार रुपये खर्च झाले.
 • एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ पर्यंत या कालावधीत अंदाजे  बजेट,३९ कोटी २४ लाख २६ हजार, खर्च ३४ कोटी १६ लाख ९२ हजार रुपये. 
 • एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत या कालावधीत अंदाजे  बजेट ३५ कोटी, खर्च १० कोटी ६१ लाख २७ हजार रुपये. 
 • एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत अंदाजे  बजेट ९ कोटी ५ लाख ८६ हजार, खर्च ६ कोटी ९४ लाख ९७ हजार रुपये.
 • एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत अंदाजे १० कोटी ५० लाख बजेट, खर्च ७ कोटी ७३ लाख २२ हजार रुपये.
 • एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत अंदाजे ११ कोटी ७० लाख बजेट, खर्च ७ कोटी ९८ लाख ७ हजार.
 • एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत अंदाजे ४० कोटी बजेट, त्यात १४ लाख ३५ हजार रुपये इतका खर्च झाला आहे. 

कोणत्या वर्षात खड्डा भरण्यासाठी किती रुपये खर्च झाले:

 • 2013- 2014 मध्ये 2268 खड्डे भरण्यासाठी 46 कोटी 25 लाख 97 हजार रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी 2 लाख 3 हजार 966 रूपये खर्च झाले आहे.
 • 2014- 2015 मध्ये  2098 खड्डे भरण्यासाठी 34 कोटी 16 लाख 92 हजार रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी 1 लाख 67 हजार 632 रूपये खर्च झाले आहे.
 • 2015- 2016 मध्ये 1583 खड्डे भरण्यासाठी 10 कोटी  61 लाख 27 हजार रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी 67 हजार 41 रूपये खर्च झाले आहे. 
 • 2016- 2017 मध्ये  6098 खड्डे भरण्यासाठी 6 कोटी  94 लाख 97 हजार रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी 11 हजार 396 रूपये खर्च झाले आहे.
 • 2017- 2018 मध्ये  खड्डे भरण्यासाठी  7 कोटी  73 लाख 22 रूपये हजार रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी 19 हजार 417  रूपये खर्च झाले आहे.
 • 2018- 2019 मध्ये  4898 खड्डे भरण्यासाठी 7 कोटी  98 लाख 7 रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी 16 हजार 292 रूपये खर्च झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांचे मते खड्डा भरण्यात खूप भ्रष्टाचार होत आहे.  खड्डे भरण्यासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात, मात्र खड्डे तेवढेच राहिले.  ज्यामुळे अनेकजण खड्ड्यात पडल्याने मरतात.  एकीकडे मुंबई महानगरपालिका १०० टक्के खड्डा भरण्याचा दावा करते.  पण रस्त्यावर एखादा खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ता आहे, हे सांगणे फार कठीण आहे.  बीएमसी फक्त तक्रारीचे खड्डे भरते.  त्यांच्या प्रभागात दररोज स्वत: ची तपासणी करणे आणि वेळेत खड्डा भरणे ही पालिका अधिकरियांची  जबाबदारी आहे.  जे आकलन करण्यापलीकडे आहे.  शकील अहमद शेख यांनी मनपाचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्याकडे मागणी केली आहे की, पारदर्शकता आणण्यासाठी खड्डे भरण्याबाबतची माहिती आणि खर्चाची माहिती दररोज मनपाच्या संकेतस्थल वर अद्ययावत करावी, जेणेकरुन लोकांना योग्य माहिती मिळेल.

Web Title: Ohh My God! It Costs 2 lakh 3 thousand 966 rupees To Fill One Pit

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.