> सुखाचा शोध

Women Mental Health Care

मोबाइल सतत पाहून तुम्हालाही एम्पटी स्क्रोलिंग नावाचा गंभीर आजार झालाय का? नाही म्हणण्यापूर्वी ही घ्या टेस्ट - Marathi News | Empty Scrolling is a new digital addiction, stress and empty scrolling is dangerous. | Latest mind-soul News at Lokmat.com

मोबाइल सतत पाहून तुम्हालाही एम्पटी स्क्रोलिंग नावाचा गंभीर आजार झालाय का? नाही म्हणण्यापूर्वी ही घ्या टेस्ट

How To Be Energetic in Summer : उकाडा आणि भयानक ऊन अशा वातावरणात डल-उदास वाटतं, बोअर होतंय? ४ गोष्टी करा राहाल एनर्जेटिक - Marathi News | How To Be Energetic In Summer Do 4 things to stay energetic | Latest mind-soul News at Lokmat.com

उकाडा आणि भयानक ऊन अशा वातावरणात डल-उदास वाटतं, बोअर होतंय? ४ गोष्टी करा राहाल एनर्जेटिक

सकाळी झोपेतून उठल्या उठल्या हातात मोबाइल घेता? मग तुमचा दिवस वाईटच जाण्याची शक्यता आहे, कारण.. - Marathi News | what's your morning routine? checking mobile-whats app as you get up, not good for your progress, because | Latest mind-soul News at Lokmat.com

सकाळी झोपेतून उठल्या उठल्या हातात मोबाइल घेता? मग तुमचा दिवस वाईटच जाण्याची शक्यता आहे, कारण..

शरीरासोबत मनालाही आलाय खूप थकवा? स्ट्रेस फ्री होण्यासाठी करा फक्त 5 उपाय.. ताण गायब  - Marathi News | Feeling very tired with body as well as mind? Here are just 5 tips to get rid of stress | Latest mind-soul News at Lokmat.com

शरीरासोबत मनालाही आलाय खूप थकवा? स्ट्रेस फ्री होण्यासाठी करा फक्त 5 उपाय.. ताण गायब 

बायकांनी का वाचलं पाहिजे? मनावरचा ताण, जगण्यातलं साचलेपण आणि जबाबदाऱ्यांची ओझी क्षणभर विसरायची तर.. - Marathi News | World Book Day 2022 : why Women should read? reading give new window to the life, Actress Madhurani Prabhulkar shares reading post | Latest mind-soul News at Lokmat.com

बायकांनी का वाचलं पाहिजे? मनावरचा ताण, जगण्यातलं साचलेपण आणि जबाबदाऱ्यांची ओझी क्षणभर विसरायची तर..

आहारात 5 जीवनसत्त्व कमी असतील तर तुम्ही राहता सतत दुःखी, किरकिरे! हॅपी हार्मोन्ससाठी खा योग्य, व्हा आनंदी - Marathi News | If you are deficient in 5 vitamins in your diet, you will be constantly miserable, gritty! Eat right for happy hormones, be happy | Latest mind-soul News at Lokmat.com

आहारात 5 जीवनसत्त्व कमी असतील तर तुम्ही राहता सतत दुःखी, किरकिरे! हॅपी हार्मोन्ससाठी खा योग्य, व्हा आनंदी

बोलून तरी काय उपयोग, आपल्या मनासारखं कधी होतं? - स्वत:ला कमी लेखत, मन मारुन जगताय तुम्ही? - Marathi News | self talk and communication skill, how you make or break your relationship? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

बोलून तरी काय उपयोग, आपल्या मनासारखं कधी होतं? - स्वत:ला कमी लेखत, मन मारुन जगताय तुम्ही?

How to Be Happy Always : २४ तास पॉझिटिव्ह अन् आनंदी राहण्यासाठी ३ गोष्टी करा; जास्त विचारायची सवय आपोआप होईल कमी - Marathi News | How to Be Happy Always : 3 Habits to Add to Your Routine and stay always happy | Latest mind-soul News at Lokmat.com

२४ तास पॉझिटिव्ह अन् आनंदी राहण्यासाठी ३ गोष्टी करा; मन नेहमी राहील शांत

Reason To Feel Sad : उदास वाटतं, विनाकारण टचकन डोळ्यात पाणी येतं, असं का ? त्याचीच 4 कारणं - Marathi News | Reason To Feel Sad: Feeling Sad all the time, We start crying without any reason? 4 reasons for that | Latest mind-soul News at Lokmat.com

उदास वाटतं, विनाकारण टचकन डोळ्यात पाणी येतं, असं का ? त्याचीच 4 कारणं

How To Reduce Stress: स्ट्रेस इतका की पळून जावंसं वाटतं? रोज करा फक्त 3 गोष्टी, स्ट्रेस आणि डोक्याचा ताप कमी - Marathi News | How To Reduce Stress: 3 Simple steps to reduce your stress, Must follow this routine every day to get de-stress | Latest mind-soul News at Lokmat.com

स्ट्रेस इतका की पळून जावंसं वाटतं? रोज करा फक्त 3 गोष्टी, स्ट्रेस आणि डोक्याचा ताप कमी

How To Control Anger : खूप राग येतो, रागाच्या भरात काय बोललो आठवत नाही? राग कन्ट्रोल करण्यासाठी ४ उपाय - Marathi News | How To Control Anger: I get very angry, I don't remember what I said in anger? 4 Ways to Control Anger | Latest mind-soul News at Lokmat.com

खूप राग येतो, रागाच्या भरात काय बोललो आठवत नाही? राग कन्ट्रोल करण्यासाठी ४ उपाय

फार स्ट्रेस आहे, प्रचंड ताण, जीव घुसमटतो? ताण कमी करण्यासाठी वेळीच करा 5 उपाय - Marathi News | Take 5 steps at a time to reduce stress. Stress management is way of happiness | Latest mind-soul News at Lokmat.com

फार स्ट्रेस आहे, प्रचंड ताण, जीव घुसमटतो? ताण कमी करण्यासाठी वेळीच करा 5 उपाय