> सुखाचा शोध

Women Mental Health Care

झोपच येत नाही ? रात्री ओटीटीवर सिनेमे पाहत तुम्ही झोपतच नाही?- हे झोप उडणं महागात पडेल - Marathi News | spending late night hours watching OTT? sleep problem? why you are not sleeping? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

झोपच येत नाही ? रात्री ओटीटीवर सिनेमे पाहत तुम्ही झोपतच नाही?- हे झोप उडणं महागात पडेल

लॉकडाऊन काळात घरात सतत होणारे वाद कसे टाळता येतील ? काय केलं तर ही भांडणंच होणार नाहीत ? - Marathi News | corona lockdown constant arguments and quarrels in the house? try to respond not to react | Latest mind-soul News at Lokmat.com

लॉकडाऊन काळात घरात सतत होणारे वाद कसे टाळता येतील ? काय केलं तर ही भांडणंच होणार नाहीत ?

मनात एकटेपणाची भयंकर भीती दाटली आहे? -तातडीने ह्या काही गोष्टी करा.. - Marathi News | lonelyness, feeling alone, then speak up, ask for help npw | Latest mind-soul News at Lokmat.com

मनात एकटेपणाची भयंकर भीती दाटली आहे? -तातडीने ह्या काही गोष्टी करा..

अपने ही सुखसों सब लागे, क्या दारा क्या मीत... - Marathi News | Rajan mishra music loss of humanity-life | Latest mind-soul News at Lokmat.com

अपने ही सुखसों सब लागे, क्या दारा क्या मीत...

आपल्याला स्वतःभोवती फक्त व्हर्च्युअल, खोटं जग उभं करायचं आहे का? सावरा, त्या जगात आपण कुणाला फसवतोय.. - Marathi News | digital fashion, digital designer , virtual world and fomo | Latest mind-soul News at Lokmat.com

आपल्याला स्वतःभोवती फक्त व्हर्च्युअल, खोटं जग उभं करायचं आहे का? सावरा, त्या जगात आपण कुणाला फसवतोय..

Diigital Detox :कोरोनाकाळात सतत ऑनलाइन तेच ते वाचताय? मग मनाच्या ओझ्याचं काय होणार? - Marathi News | Do digital devices that connect you to the world 24 hours a day make you feel disconnected from you, your people? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

Diigital Detox :कोरोनाकाळात सतत ऑनलाइन तेच ते वाचताय? मग मनाच्या ओझ्याचं काय होणार?

तुम्ही स्वत:ला कमी लेखता ? आपण ‘न-लायक’ आहोत असं समजता? मग लोक तुम्हाला भाव नाहीच देणार.. - Marathi News | Do you respect yourself, love yourself? -No! Then work on your self esteem | Latest mind-soul News at Lokmat.com

तुम्ही स्वत:ला कमी लेखता ? आपण ‘न-लायक’ आहोत असं समजता? मग लोक तुम्हाला भाव नाहीच देणार..

स्पर्श हरवतो आपल्या आयुष्यातून तेव्हा काय घडतं? स्पर्शाशिवायच्या आयुष्याची गोष्ट.. - Marathi News | Touch is the main need for mental and emotional health, but why do we stay away from touch anyway? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

स्पर्श हरवतो आपल्या आयुष्यातून तेव्हा काय घडतं? स्पर्शाशिवायच्या आयुष्याची गोष्ट..

लॉकडाऊन काळात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले! कुटुंबातील वाढते ताणतणाव कसे कमी होतील? - Marathi News | What exactly happened to the husband and wife during the lockdown? What is the reason for the increasing number of divorces in the Corona period? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

लॉकडाऊन काळात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले! कुटुंबातील वाढते ताणतणाव कसे कमी होतील?

कितीही चांगलं वागा, लोक आपल्याला छळतातच असं वाटतं तुम्हाला? - मग या ३ गोष्टी वाचा, तो छळ नक्की संपेल - Marathi News | It is not difficult to correct thoughts. With the help of just three steps you can think right! | Latest mind-soul News at Lokmat.com

कितीही चांगलं वागा, लोक आपल्याला छळतातच असं वाटतं तुम्हाला? - मग या ३ गोष्टी वाचा, तो छळ नक्की संपेल

बाईच्या जातीचे भोग ? -आपल्या जगण्याचे निर्णय घेण्याचे हक्कही बायका का नाकारतात? - Marathi News | women and power of making decisions, why women can't fight for themselves | Latest mind-soul News at Lokmat.com

बाईच्या जातीचे भोग ? -आपल्या जगण्याचे निर्णय घेण्याचे हक्कही बायका का नाकारतात?

दमलेल्या मेंदूची गोष्ट ! - कोरोनाच्या अस्वस्थतेने मेंदूला शिण आला तर काय करायचं? - Marathi News | mindfulness - What to do if the brain gets dizzy? | Latest mind-soul News at Lokmat.com

दमलेल्या मेंदूची गोष्ट ! - कोरोनाच्या अस्वस्थतेने मेंदूला शिण आला तर काय करायचं?