पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक 2017


निवडणूक निकाल 2017
पक्ष विजयी
शिवसेना 09
भारतीय जनता पक्ष 76
इंडियन नॅशनल काँग्रेस 0
राष्ट्रवादी काँग्रेस 37
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 01
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष 0
इतर पक्ष 5
एकूण जागा


महापालिका निवडणूक निकाल 2017
प्रभाग विजेता पक्ष मतं पराभूत पक्ष मतं
१ अ कुंदन गायकवाड भाजपा ७६९५ नितीन रोकडे शिवसेना ५६२२
१ ब स्वीनल म्हेत्रे भाजपा ८५३८ स्वाती साने राष्ट्रवादी ८३४१
१ क साधना मळेकर अपक्ष ८७५२ सोनम मोरे राष्ट्रवादी ५५८०
१ ड दत्ता साने राष्ट्रवादी ९९२६ नेताजी काशीद शिवसेना ६०७५
२ अ अश्विनी जाधव भाजपा ८३३४ रुपाली आल्हाट शिवसेना ८२८६
२ ब सारिका बोऱ्हाडे भाजपा ९५१२ कविता आल्हाट राष्ट्रवादी ५८३४
२ क राहुल जाधव भाजपा १११४५ अंकुश जाधव शिवसेना ४८७३
२ ड वसंत बोऱ्हाडे भाजपा १०८६८ राहुल बनकर राष्ट्रवादी ५५४९
३ अ नितीन काळजे भाजपा १०५९३ धनंजय आल्हाट शिवसेना ७५३१
३ ब सुवर्णा बुर्डे भाजपा १०३३५ मंदा आल्हाट राष्ट्रवादी ८९६७
३ क विनया तापकीर राष्ट्रवादी ८३८९ शैला मोळक भाजपा ७२८०
३ ड लक्ष्मण सस्ते भाजपा ९१८३ संजय पठारे राष्ट्रवादी ७५५१
४ अ विकास डोळस भाजपा ६४२० वसंत इंगळे राष्ट्रवादी ५६४३
४ ब लक्ष्मण उंडे भाजपा ११६९० बाळू लांडे राष्ट्रवादी ५९७०
४ क हिराबाई घुले भाजपा १३२९९ वृषाली झपके राष्ट्रवादी ६४१६
४ ड निर्मला गायकवाड भाजपा १२२६३ कल्पना वाळके राष्ट्रवादी ७२४९
५ अ सागर गवळी भाजपा १०६१० वसंत लोंढे राष्ट्रवादी ६९७८
५ ब अनुराधा गोफणे राष्ट्रवादी ९२०२ सुलोचना भोवरे भाजपा ७८१०
५ क प्रियांका बारसे भाजपा ९३६१ कोमल फुगे राष्ट्रवादी ७३२९
५ ड अजित गव्हाणे राष्ट्रवादी १००५८ सचिन लांडगे भाजपा ९७२२
६ अ यशोदा बोईनवाड भाजपा १२६२८ आशा सुपे राष्ट्रवादी ३९८२
६ ब सारिका लांडगे भाजपा ९२४० करिष्मा बढे शिवसेना ५८६०
६ क रवी लक्ष्मण लांडगे भाजपा (बिनवरोध)
६ ड राजेंद्र लांडगे भाजपा ९८१९ योगेश गवळी अपक्ष ७४९४
७ अ संतोष लोंढे भाजपा १०९७४ संतोष लांडगे राष्ट्रवादी ९२९६
७ ब सोनाली गव्हाणे भाजपा ११९०६ सोनम गव्हाणे राष्ट्रवादी ७२४७
७ क भीमाबाई फुगे भाजपा ८९०५ सुनीता लांडगे राष्ट्रवादी ६२१८
७ ड नितीन लांडगे भाजपा १०२३१ जालिंदर शिंदे राष्ट्रवादी ९०७८
८ अ सीमा सावळे भाजपा ९८०६ सविता झोंबाडे राष्ट्रवादी ७२०३
८ ब नम्रता लोंढे भाजपा १०६४२ सोनाली उदावंत राष्ट्रवादी ७६३६
८ क विलास मडिगेरी भाजपा ९३५८ संजय वाबळे राष्ट्रवादी ८१३८
८ ड विक्रांत लांडे राष्ट्रवादी ७९३३ तुषार सहाणे शिवसेना ७५३६
९ अ गीता मंचरकर राष्ट्रवादी ९५०७ उषा शिंदे भाजपा ८४३०
९ ब राहुल भोसले राष्ट्रवादी १३३३४ संजय मंगोडेकर भाजपा ६८३४
९ क वैशाली घोडेकर राष्ट्रवादी ११३१४ मंदाकिनी ठाकरे काँग्रेस ७५४३
९ ड समीर मासूळकर राष्ट्रवादी १०२५० राजेश पिल्ले भाजपा ८७२५
१० १० अ अनुराधा गोरखे भाजपा ११८०९ अश्विनी कांबळे राष्ट्रवादी ६४९४
१० ब केशव घोळवे भाजपा ८९९२ नारायण बहिरवाडे राष्ट्रवादी ८८६२
१० क मंगला कदम राष्ट्रवादी १०७१६ सुप्रिया चांदगुडे भाजपा ९९३३
१० ड तुषार हिंगे भाजपा ११२९९ दिलीप दातीर राष्ट्रवादी ५५०८
११ ११ अ अश्विनी बोबडे भाजपा ९११४ शिल्पा साळवे शिवसेना ५३१६
११ ब
११ क संजय नेवाळे भाजपा ८१०१ सचिन सानप शिवसेना ७३९३
११ ड एकनाथ पवार भाजपा ७४९४ सचिन जरे शिवसेना ५२७८
१२ १२ अ प्रवीण भालेकर राष्ट्रवादी ९८२२ सुरेश म्हेत्रे भाजपा ९१८४
१२ ब पौर्णिमा सोनवणे राष्ट्रवादी ९४३६ शीतल वर्णेकर भाजपा ८३१७
१२ क संगीता ताम्हाणे राष्ट्रवादी ९३५२ अरुणा भालेकर भाजपा ८३१७
१२ ड पंकज भालेकर राष्ट्रवादी ९९१२ शांताराम भालेकर भाजपा ८१२४
१३ १३ अ कमल घोलप भाजपा ७२९६ अनु गवळी शिवसेना ६८६८
१३ ब उत्तम केंदळे भाजपा ७०१० शुभांगी बोऱ्हाडे शिवसेना ५५८२
१३ क सुमन पवळे राष्ट्रवादी ६४८२ सुलभा उबाळे शिवसेना ६२०१
१३ ड सचिन चिखले मनसे ७६३३ तानाजी खाडे राष्ट्रवादी ४७०७
१४ १४ अ जावेद शेख राष्ट्रवादी ९५५९ कैलास कुटे भाजपा ८८६७
१४ ब मीनल यादव शिवसेना ६३९८ तेजस्विनी दुर्गे भाजपा ६३४३
१४ क वैशाली काळभोर राष्ट्रवादी १०३१९ उर्मिला काळभोर शिवसेना १०२६४
१४ ड प्रमोद कुटे शिवसेना ११३५६ प्रकाश जैन भाजपा ५३५९
१५ १५ अ राजू मिसाळ राष्ट्रवादी १००३१ धनंजय काळभोर भाजपा ९३६१
१५ ब शैलजा मोरे भाजपा ११५३६ सरीता साने शिवसेना ७२८२
१५ क शर्मिला बाबर भाजपा ९११० शर्मिला काळभोर शिवसेना ७९४०
१५ ड अमित गावडे शिवसेना ९८८४ अरुण थोरात भाजपा ८१६९
१६ १६ अ बाळासाहेब ओव्हाळ भाजपा ८२३३ नवनाथ लोखंडे राष्ट्रवादी ५७६०
१६ ब प्रज्ञा खानोलकर राष्ट्रवादी ७४९० जया राऊत भाजपा ७२४६
१६ क संगीता भोंडवे भाजपा ११२९५ वैशाली तरस राष्ट्रवादी ६९३४
१६ ड मोरेश्वर भोंडवे राष्ट्रवादी १०२६० बाळासाहेब तरस भाजपा ६७५०
१७ १७ अ नामदेव ढाके भाजपा १४०१२ राजेंद्र साळुंके राष्ट्रवादी ८४४९
१७ ब माधुरी कुलकर्णी भाजपा ११६७९ शोभा वाल्हेकर राष्ट्रवादी ६५४७
१७ क करुणा चिंचवडे भाजपा १४११६ आशा सूर्यवंशी राष्ट्रवादी ८८९२
१७ ड सचिन चिंचवडे भाजपा १२४४५ भाऊसाहेब भोईर राष्ट्रवादी १०२८९
१८ १८ अ सुरेश भोईर भाजपा १५९०५ संदीप चिंचवडे राष्ट्रवादी ६३९२
१८ ब अपर्णा डोके राष्ट्रवादी १२२७० माधुरी गुरव भाजपा ९४९०
१८ क अश्विनी चिंचवडे शिवसेना १३४६० मयुरी कुलकर्णी भाजपा ९९१३
१८ ड राजेंद्र गावडे भाजपा १०५३३ अनंत कोºहाळे शिवसेना ८५६८
१९ १९ अ शैलेश मोरे भाजपा १०५२५ काळुराम पवार भाजपा ५९६१
१९ ब जयश्री गावडे भाजपा १२५८३ शमीम पठाण राष्ट्रवादी ६५७०
१९ क कोमल मेवानी भाजपा १०९२४ विजया भोईर राष्ट्रवादी ५०६०
१९ ड शीतल शिंदे भाजपा ८९३७ गुरुबक्ष पेहलानी राष्ट्रवादी ५९४२
२० २० अ सुलक्षणा धर राष्ट्रवादी १२०८१ प्रियांका ननावरे भाजपा ९५१८
२० ब शाम लांडे राष्ट्रवादी १०१४० कुणाल लांडगे भाजपा ८४३७
२० क सुजाता पालांडे भाजपा १०६५८ संगीता सुवर्णा राष्ट्रवादी १०३११
२० ड योगेश बहल राष्ट्रवादी १२४७७ यशवंत माने भाजपा ८८८६
२१ २१ अ
२१ ब
२१ क
२१ ड
२२ २२ अ विनोद नढे राष्ट्रवादी ८५३४ सुरेश नढे भाजपा ५८५०
२२ ब नीता पाडाळे अपक्ष ९९७१ विमल काळे राष्ट्रवादी ५९५८
२२ क उषा काळे राष्ट्रवादी ११०९६ ज्योती भारती भाजपा ७९४०
२२ ड संतोष कोकणे राष्ट्रवादी १२७०१ कुमार जाधव भाजपा ६१७५
२३ २३ अ मनीषा पवार भाजपा ६३५४ विमल जगताप शिवसेना ६२५७
२३ ब अर्चना बारणे भाजपा ८४७० कुंदा बारणे शिवसेना ४८२६
२३ क अभिषेक बारणे भाजपा ८८२३ नंदुशेठ बारणे शिवसेना ४५५८
२३ ड कैलास बारणे अपक्ष ५०२४ संभाजी बारणे भाजपा ४५९३
२४ २४ अ सचिन भोसले शिवसेना ८९५६ जयदीप माने भाजपा ८०८६
२४ ब झामाबाई बारणे अपक्ष १०२९२ दीपाली गुजर शिवसेना ७०७९
२४ क माया बारणे भाजपा ९४०८ शालिनी गुजर शिवसेना ८३२४
२४ ड नीलेश बारणे शिवसेना ९७१५ गणेश गुजर भाजपा ७५०३
२५ २५ अ
२५ ब
२५ क
२५ ड
२६ २६ अ
२६ ब
२६ क
२६ ड
२७ २७ अ बाबासाहेब त्रिभुवन भाजपा ८८७८ विशाल भालेराव राष्ट्रवादी ५९५३
२७ ब सविता खुळे भाजपा ११८५७ अनिता तापकीर राष्ट्रवादी ६४८०
२७ क सुनीता तापकीर भाजपा ९११५ अनिता तांबे शिवसेना ६४४९
२७ ड चंद्रकांत नखाते भाजपा ८३९६ कैलास थोपटे राष्ट्रवादी ६३२३
२८ २८ अ शत्रुघ्न काटे भाजपा १४१३८ कैलास कुंजीर राष्ट्रवादी ६६६७
२८ ब निर्मला कुटे भाजपा ८८३० अनिता काटे राष्ट्रवादी ८२५१
२८ क शीतल काटे भाजपा १२४६२ कुंदा भिसे भाजपा ८३६१
२८ ड विठ्ठल काटे राष्ट्रवादी १२९९४ जयनाथ काटे भाजपा ७८२७
२९ २९ अ सागर आंगोळकर भाजपा ११६११ शोभा आदियाल राष्ट्रवादी ७२८२
२९ ब उषा मुंढे भाजपा १०९०२ शकुंतला धराडे राष्ट्रवादी ७२७६
२९ क शशिकांत कदम भाजपा ११६३९ शाम जगताप राष्ट्रवादी ९१०९
२९ ड चंदा लोखंडे भाजपा ८०३७ वैशाली जवळकर अपक्ष ६४३६
३० ३० अ राजू बनसोडे राष्ट्रवादी ८२९६ चंद्रकांता सोनकांबळे भाजपा ७५०२
३० ब आशा शेंडगे भाजपा ७३५४ प्रतिभा जोशी राष्ट्रवादी ६८१६
३० क स्वाती काटे राष्ट्रवादी ८८६२ अनुजा काटे भाजपा ६६०८
३० ड रोहित काटे राष्ट्रवादी ८१७७ राजेंद्र काटे भाजपा ४६७३
३१ ३१ अ अबरनाथ कांबळे भाजपा 11070 बाळासाहेब सोनावणे राष्ट्रवादी ३०१४५
३१ ब माधवी राजापुरे भाजपा ११०८२२ भक्ती टण्णू राष्ट्रवादी ८४९९
३१ क सीमा चौघुले भाजपा १०१४० उमा पाडुळे राष्ट्रवादी 4905
३१ ड
३२ ३२ अ
३२ ब
३२ क
३२ ड


सुभेदारांनी घडविले सत्तांतर

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचे एकाकाळीचे कट्टर समर्थक असलेले आमदार लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे या

महापौर भोसरी की चिंचवडचा?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर सत्ता खेचून आणण्यासाठी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भोसरीचे

मुख्यमंत्री नीती यशस्वी

राष्ट्रवादीच्याच शिलेदारांची फोडाफोडी करून सत्ता हस्तगत करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना

शहरातील दिग्गजांवर पराभवाची नामुष्की

सलग सहा वेळा महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले माजी महापौर आर एस कुमार

चाळीस टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी

महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ३२ प्रभागांत १२८ जागांसाठी निवडणूक झाली. या

राष्ट्रवादी, काँग्रेस शहराध्यक्षांचा राजीनामा

महापालिका निवडणुकीत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला अपयश आल्याबद्दल नैतिक जबाबदारी

पवारांच्या नातवाचा पॉवरफुल विजय

बारामतीतील शिसुफळ गुणवडी गटातून रोहित राजेंद्र पवार हे १२६४५ मतांनी विजय झाले आहेत

सत्ता परिवर्तन, की पुन्हा राष्ट्रवादी?

वीस वर्षांनंतर प्रथमच महापालिकेसाठी तब्बल ६८ टक्के मतदान झाले. पिंपरी-चिंचवडकरांचा

उमेदवारांची वाढली घालमेल

महापालिका निवडणुकीचे मतदान झाले. आता कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार, क्रॉस व्होटिंग

आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला

यंदाची पंचवार्षिक निवडणूक भोसरी मतदारसंघासाठी अत्यंत अटीतटीची

हायफाय जमान्यातही अंधश्रद्धा कायम

उमेदवारांनी प्रचारासाठी सोशल मिडियाचा वापर केला. तसेच व्हॉट्स अपसारख्या माध्यमातून

मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण

महापालिका निवडणूक क प्रभाग निवडणूक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग

राजकीय वैर इथलं संपत नाही!

सत्तेच्या राजकारणासाठी सख्या भावा-भावांमध्ये अनेक ठिकाणी फूट पडली आहे

भाजपाला ९२ जागा न मिळाल्यास राजकीय संन्यास : काकडे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्यावर पूर्णपणे विश्वास टाकला, त्यानुसार मी त्यांना शब्द दिल्याप्रमाणे महापालिका

सकाळी शांतता; सायंकाळनंतर रांगा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी शहरातील मतदारांनी उत्साहात मतदान केले. सकाळच्यावेळी

महापालिका, सामाजिक संघटनांच्या उपक्रमाने वाढली ‘मतांची’ टक्केवारी

निवडणूक विभागाकडून करण्यात आलेली जनजागृती, विविध संस्था संघटनांकडून देण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या सवलती

सायंकाळनंतर वाढला उत्साह

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी मतदान झाले. दुपारपर्यंत मतदारांचा उत्साह कमी दिसत

उन्हाच्या तडाख्यातही मतदान

महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाला सकाळपासून नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कडक उन्हाचा तडाखा

कुसगाव-वाकसईत ७० टक्के मतदान

कुसगाव वाकसई जिल्हा परिषद गटासाठी मंगळवारी ७०.६६ टक्के मतदान झाले. ३०८७८ मतदारांपैकी २१८२०

बंदोबस्तात शांततेत मतदान

जिल्हा परिषदेच्या इंदोरी - सोमाटणे गटात अनेक ठिकाणी मतदारांनी सकाळ पासूनच मतदान केंद्रावर रांगा

हिंजवडीत मतदारांचा उत्साह

जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान करण्यात हिंजवडी परिसरातील नागरिकांमध्ये उत्साह होता.

मतदारांमध्ये सेल्फीची क्रेझ

कोणत्याही गोष्टी स्वत:च मार्केटिंग करण्याची पद्धत रूढ होत आहे. बहुतांश मतदार मतदानानंतर सेल्फी काढत होते. यामध्ये

सोसायटींमधील मतदारांचा उत्स्फूर्त सहभाग

पालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी रहाटणी,पिंपळे सौदागर,वाकड, पिंपळे गुरव पिंपळे निलख यासह पिंपरी-

महानगरपालिकांसाठी 56; तर जिल्हा परिषदसाठी 69 टक्के मतदान

राज्यातील 10 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज सरासरी 56.30; तर 11 जिल्हा परिषदा व 118 पंचायत समित्यांसाठी सरासरी 69.43 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे

VIDEO - हत्याराने भरलेले वाहन थेट मतदान केंद्रावर

मतदानाचा कालावधी साडेपाचला संपणार परंतू दहा मिनिटांचा कालावधी उरला असताना, नेहरूनगर येथील क्रांती चौकात हत्याराने भरलेले वाहन दाखल झाले.

महापालिका निवडणूक २०१७

निवडणूक निकाल 2012
पक्ष जागा
शिवसेना 14
भारतीय जनता पक्ष 3
इंडियन नॅशनल काँग्रेस 14
राष्ट्रवादी काँग्रेस 83
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 4
इतर पक्ष 10
एकूण जागा 128

vastushastra
aadhyatma