राशी भविष्य


आठवड्याचे भविष्य -  मीन
आठवड्याचे भविष्य
मासिक भविष्य
प्रवास शक्यतो टाळावेत. वाहन चालविताना वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण ठेवावे. प्रकृतीच्या जून्या तक्रारी डोके वर काढतील. गूढ शास्त्राबद्दल ओढा वाटेल. सत्संग लाभेल. आपली शासकीय कामे पुढे ढकलावीत. महत्त्वाच्या कामांची अंमलबजावणी योग्य व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली करावी. व्यवसाय वृद्धींगत करण्याच्या दृष्टीने नवीन ओळखींचा फायदा करुन घ्याल. आपल्या वृत्त्वाची सभोवतालच्या व्यक्तींवर चांगली छाप पडेल. न्याय प्रविष्ठ प्रकरणातून लाभ होतील. थोरा-मोठ्यांच्या सहकार्याने आपली रेंगाळलेली कामे मार्गी लागतील. कर्जप्रकरणे मंजूर होतील. मित्रपरिवाराबरोबर वेळ मजेत घालवाल. आपल्या इच्छा, आकांक्षा कृतीत येतील. शुभदिनांक ३०,१
Pandharpurwari

Live News