राशी भविष्य


आठवड्याचे भविष्य -  सिंह
आठवड्याचे भविष्य
मासिक भविष्य
प्रवास शक्यतो टाळावेत. आपली शासकीय कामे पुढे ढकलावीत. महत्त्वाच्या कामांची अंमलबजावणी योग्य व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली करावी. प्रकृती अस्वास्थ जाणवेल. व्यवसाय वृद्धींगत करण्याच्या दृष्टीने नवीन ओळखींचा फायदा करुन घ्याल. आपल्या वृत्त्वाची सभोवतालच्या व्यक्तींवर चांगली छाप पडेल. न्याय प्रविष्ठ प्रकरणातून लाभ होतील. थोरा-मोठ्यांच्या सहकार्याने आपली रेंगाळलेली कामे मार्गी लागतील. कर्जप्रकरणे मंजूर होतील. नवीन कल्पना आकार घेतील. सतत शुभशकुनांचा सतत प्रत्यय येईल. आपल्या कार्यकौशल्यामुळे कार्यक्षेत्रातून आपली प्रशंसा केली जाईल. तरुणांच्या कौशल्याला चांगला वाव मिळेल. शुभदिनांक २६,२७

Live News