राशी भविष्य


आठवड्याचे भविष्य -  सिंह
आठवड्याचे भविष्य
मासिक भविष्य
परक्या माणसाकडून अचानक मदत मिळाल्यामुळे लाभ होतील. धार्मिक, अध्यात्मिक क्षेत्रात प्रगती होईल. बढती -बदलीसाठी नोकरीत केलेल्या प्रयत्नांना यश येईल. आपल्या इच्छा कृतीत येतील. नवीन कल्पना आकार घेतील. सतत शुभशकुनांचा सतत प्रत्यय येईल. आपल्या वृत्त्वावर सभोवतालच्या व्यक्ती हुरळून जातील. आपले ध्येय साध्य करता येईल. आपल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतील, कामात थोडा बदल केल्याने बरे वाटेल. शैक्षणिक क्षेत्रात परदेशातील संस्थांशी संबंध येतील. नावीण्यपूर्ण वस्त्रालंकारांची खरेदी केली जाईल. आपल्या हौसेमौजेखातर खर्च कराल. महिलांना बदलाची नितांत गरज भासेल. सहलीचे बेत आखले जातील. शुभदिनांक २६

Live News